Onze oplossingen

WANBETALERS :VOOR U EEN PROBLEEM,

VOOR ONS EEN ROUTINE.

1/1

Minnelijke Invordering

Na het opstarten van het dossier wordt er eerst een adrescontrole doorgevoerd zodat er geen onnodige tijd verloren gaat om dan te moeten vernemen dat de vogel gaan vliegen is.


Van bij de start laten wij er geen misverstand over bestaan dat het menens is en dat uw onbetwiste vorderingen, verhoogd met kosten en intresten, nu moeten betaald worden.

 Vindt u deze aanpak te drastisch, en vreest u een te groot verloop van toch nog waardevolle klanten, kan er gestart worden met een brief van "de laatste kans" : kosten en intresten worden nog niet opgeëist op voorwaarde dat er onmiddellijk betaald wordt.


Indien de voorgaande stappen niet leiden tot een bevredigend resultaat ontvangt de debiteur een aanzegging tot dagvaarding.

Gerechtelijke Invordering
 

WIJ DAGVAARDEN GRATIS

 

In geval de Minnelijke Invordering geen resultaat oplevert kunnen wij, voor onbetwiste vorderingen, en na overleg met u, overgaan tot de Gerechtelijke Invordering. Hierbij nemen wij alle gerechtskosten voor onze rekening, ook bij insolventie, bv bij faillissement. Vooraf wordt er door ons een inschatting gemaakt van de reële kansen op betaling. Onze vergoeding in dit geval bestaat, naast de gebruikelijke succes fee, uit het schadebeding en de intresten. Dit dus uitsluitend in geval van betaling.

 

Al uw vorderingen worden op een kordate maar correcte wijze afgehandeld. De aanpak hierbij is verschillend  bij bedrijven en bij particulieren. Alles gebeurt echter op een wettelijke wijze. Bij particulieren wordt  er over gewaakt dat de wet op de minnelijke invordering van schulden bij de consument van 20-12-2002 gerespecteerd wordt. 

 

Onze afrekeningen met u gebeuren in volledige transparantie en wij rekenen enkel een succes fee op de bedragen die werkelijk gerecupereerd worden. Indien er geen resultaat geboekt wordt betaalt u niets (no cure, no pay).

WIJ DAGVAARDEN GRATIS EN BETALEN ALLE KOSTEN